Články

Muránska kamenina

Muránska kamenina 18. 10. 2017 | 13:41

Viac ako 700 tanierov, váz, šálok, či džbánov bolo treba zdokumentovať, aby mohla vzniknúť novootvorená výstava v Galérii Baníckeho múza v Rožňave. 

Kultúra PSK

Kultúra PSK 18. 10. 2017 | 13:40

K oblastiam v kompetencii samosprávnych krajov patrí aj spravovanie kultúrnych zariadení. 

Balet Hamlet

Balet Hamlet 18. 10. 2017 | 13:39

Baletný súbor Štátneho divadla Košice v dnes večer o 19ej predstúpi pred diváka s ďalším netradičným tanečným predstavením. 

Syndróm prázdneho hniezda

Syndróm prázdneho hniezda 18. 10. 2017 | 12:49

Syndróm prázdneho hniezda. Aj napriek tomu, že si rodičia uvedomujú neodvratnosť faktu, že raz ich dieťa opustí rodinné „hniezdo“, chtiac nechtiac sa vždy spája táto udalosť so vznikom emocionálnej p ...

Ultimáta

Ultimáta 18. 10. 2017 | 12:41

Ak sa nezlepšíš v škole, zarazím ti futbal...ak s tým neprestaneš, tak sa s tebou rozvediem...poznáte to možno aj v iných variantoch. 

Kyberšikanovanie

Kyberšikanovanie 18. 10. 2017 | 12:39

Podľa prieskumu eSlovensko z roku 2004 by až 90% učiteľov by privítalo viac informácií o kyberšikanovaní, pretože až vyše polovica učiteľov už riešila na škole šikanovanie vo svojej škole.

Mária Terézia

Mária Terézia 18. 10. 2017 | 12:31

Jej podobizne možno vidieť v múzeách a galériách, ale aj školských učebniciach.

Prenasledovanie evanjelikov

Prenasledovanie evanjelikov 18. 10. 2017 | 12:30

Novú epochu v dejinách evanjelickej cirkvi otvoril Tolerančný patent - v roku 1781, ktorý uzavrel viac ako storočné obdobie násilnej protireformácie v Uhorsku.

František II. Rákoci

František II. Rákoci 18. 10. 2017 | 12:28

Dnešné pokračovanie rubriky, venovanej udalostiam, súvisiacim s reformáciou, venujeme najprv vodcovi posledného a najväčšieho a v Uhorsku, Františkovi II. -ému Rákocimu.

Ťažké začiatky

Ťažké začiatky 18. 10. 2017 | 12:26

Dnes sa v našej rubrike opäť vrátime do počiatkov šírenia reformácie na Gemeri. 

Živé vysielanie
??:??