Články

Rádio Regina Košice - Ľudia

Rádio Regina Košice - Ľudia 21. 02. 2018 | 10:20

 

Nový rok

Nový rok 9. 02. 2018 | 15:24

Ako správne písať Nový rok.

Alexander Bröstl

Alexander Bröstl 9. 02. 2018 | 15:21

Medzinárodne uznávaný teoretik práva, obľúbený učiteľ, jazykový polyglot, expert Rady Európy v oblasti Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, člen v redakčných radách európsky významn ...

Zmeny v bankových poplatkoch

Zmeny v bankových poplatkoch 9. 02. 2018 | 15:18

Otvorili sme tému zmien, alebo úprav poplatkov za rôzne bankové služby a operácie.

Asistent výživy

Asistent výživy 9. 02. 2018 | 15:15

Jedlo a stravovanie ako také, je neodmysliteľnou súčasťou nášho života.

ayfly cvičenie

ayfly cvičenie 9. 02. 2018 | 15:13

Hýbať sa znamená žiť.

Autorka Oľga Švedová

Autorka Oľga Švedová 9. 02. 2018 | 15:12

Oľga Švedová zo Sačurova vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Prešove, so špecializáciou výtvarná výchova u profesora Štefana Hapáka.

Rodičovský kurz

Rodičovský kurz 9. 02. 2018 | 15:10

Výchova detí je náročný proces, v ktorom sa rodičom všeobecne odporúča využívať vrodené črty dieťaťa a jeho temperament, kladné stránky podporovať a záporné tĺmiť.

Česká družina

Česká družina 9. 02. 2018 | 15:08

Na území Ruska sa v čase vypuknutia I.svetovej vojny sformovala Česká družina.

Zimný spánok rastlín

Zimný spánok rastlín 9. 02. 2018 | 15:06

Jar - zatiaľ je ešte v nedohľadne, ale verím, že mnohí na ňu už teraz intenzívne myslíte.

Živé vysielanie
??:??