33. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2017

Články

33. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2017

03. 05. 2017 01:00

Košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska vyhlásilo 33.ročník pesničkovej súťaže „Košický zlatý poklad".

Ceny pre víťazov:

1. miesto - finančná cena 1.000,- €;

+ bezodplatné poskytnutie rozhlasového nahrávacieho štúdia a réžie č.4 v Bratislave na realizáciu zvukovej nahrávky víťaznej piesne pre potreby vysielania rozhlasových programových služieb RTVS v rozsahu 24 hodín ( 6 nahrávacích frekvencií) najneskôr do 15.marca 2018.

2. miesto - finančná cena 750,- €

3. miesto - finančná cena 500,- €

Uzávierka súťaže: 31.7.2017

Termín finálového koncertu: 14.10.2017

Prihláška (formulár viď nižšie) musí obsahovať: demo nahrávku skladby na audio CD nosiči (formát wav; 44,1 kHz - 16 bitov); text piesne vytlačený na papieri (formát A4); kontaktné údaje na autorov a interpretov

Adresa: Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice, heslo KZP

kontakt: maria.kolesarova@rtvs.sk, telefón: +421 55 6822 943

Autori a interpreti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť môžu zaslať svoje vlastné, po slovensky spievané, doposiaľ mediálne nezverejnené skladby na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova č.13, 043 07 Košice. Pieseň zaslaná do súťaže nesmie byť v elektronických médiách uverejnená skôr ako po finálovom koncerte, okrem vysielania v RTVS. Pri nedodržaní uvedenej podmienky bude pieseň zo súťaže vylúčená a náklady spojené s prihlásením piesne do súťaže uhradí prihlasovateľ.

Na základe kritérií súťaže výberová komisia, po posúdení všetkých platne prihlásených piesní vyberie dve skupiny postupujúcich piesní. Do prvej skupiny vyberie šesť piesní, ktoré priamo postúpia do finále súťaže. Do druhej skupiny vyberie najviac dvadsať piesní, ktoré budú prostredníctvom jedného semifinálového kola súťažiť o postup do finále súťaže ( termín konania semifinálového kola Štúdio RTVS Košice včas zverejní na webovom sídle. V prípade menšej účasti ale nižšej kvality piesní môže byť počet piesní pre semifinálové kolo nižší. Všetky piesne z obidvoch skupín budú odvysielané v Rádio Slovensko a to tak, že každá bude odvysielaná minimálne jedenkrát.


Pred začatím semifinálového kola vyhlasovateľ zverejní podmienky sms hlasovania. Na základe sms hlasovania postúpi z druhej skupiny do finále súťaže šesť piesní, ktoré získali v semifinálovom kole najvyšší počet sms hlasov.

Na finálovom koncerte (finále súťaže), ktorý sa uskutoční 14.10.2017 zaznie maximálne dvanásť piesní (šesť z prvej skupiny, ktoré vybrala výberová komisia; šesť piesní ktoré z druhej skupiny postúpili do finále súťaže prostredníctvom sms hlasovania), ich názvy budú zverejnené vo vysielaní Rádia Slovensko a na webovom sídle - www.rtvs.sk.

Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných piesní vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to aj opakovane, na zverejnenie na webovom sídle RTVS a s vyhotovením zvukového alebo zvukovo- obrazového záznamu zo súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné piesne súťažiacich. Nositeľom práv zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu je vyhlasovateľ súťaže.

Finálový koncert bude v priamom prenose odvysielaný na Rádiu Slovensko.

Štatút verejnej súťaže KZP 2017

Prihláška na 33 ročník KZP 2017

Živé vysielanie
??:??