Články / 500 rokov reformácie

Eliáš Ladiver

Eliáš Ladiver 8. 08. 2017 | 15:45

Eliáš Ladiver bol všestranným učiteľom, dramatikom a básnikom, predstaviteľom prešovskej filozofickej školy a reformátorom školstva.

Osobnosti prešovského kolégia

Osobnosti prešovského kolégia 8. 08. 2017 | 15:44

Prvým rektorom evanjelického kolégia v Prešove sa stal Samuel Pomarius. 

Ružomberská synoda

Ružomberská synoda 8. 08. 2017 | 15:42

Synoda je zákonodarný a najvyšší orgán Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. 

Spišskopodhradská synoda

Spišskopodhradská synoda 8. 08. 2017 | 15:41

Pre vývoj evanjelickej cirkevnej správy na Slovensku mala mimoriadny význam synoda konaná v Žiline v roku 1610 na podnet palatína Juraja Turzu, veľkého zástancu evanjelikov.

Katarína z Bory

Katarína z Bory 8. 08. 2017 | 15:39

Narodila sa v roku 1499, pochádzala zo schudobneného šľachtického rodu zo Saska, vyrastala v kláštore a stala sa Benediktínkou. Katarína z Bory.

Kornel Ivan Halát

Kornel Ivan Halát 3. 07. 2017 | 13:28

Viete, kto bol prvým slovenským misionárom v Afrike? Bol to Kornel Ivan Halát. Rodák z gemerskej obce Gočovo pochádzal z rodiny evanjelického farára. 

Ján Bayer

Ján Bayer 3. 07. 2017 | 13:27

V Rádiobudíku sme hovorili o dvoch návštevách Jána Amosa Komenského Prešove. V čase, keď bol učiteľ národov v Prešove, aj v miestnej škole, jedným z jej študentov bol tunajší rodák Ján BAYER.

Konrád Kordátus

Konrád Kordátus 3. 07. 2017 | 13:25

Rímsko-katolícky kňaz, spovedník kráľovnej, kacír, väzeň, posol reformácie a blízky priateľ Martina Luthera - všetky tieto prívlastky patria Konrádovi Kordátusovi.

Prešovské kolégium

Prešovské kolégium 3. 07. 2017 | 13:23

V prvej polovici 17. storočia sa Uhorskom prehnalo niekoľko ozbrojených stavovských povstaní proti Habsburgovcom v mene náboženskej slobody a zo strany Habsburgovcov silneli protireformačné snahy.&nb ...

Juraj Tranovský

Juraj Tranovský 31. 05. 2017 | 15:49

Cithara Sanctorum /Citara Sanktorum/ - je najznámejší a najvydávanejší evanjelický spevník v dejinách Slovenska. 

Živé vysielanie
??:??