Články / 500 rokov reformácie

Juraj Tranovský

Juraj Tranovský 31. 05. 2017 | 15:49

Cithara Sanctorum /Citara Sanktorum/ - je najznámejší a najvydávanejší evanjelický spevník v dejinách Slovenska. 

Samuel Weber

Samuel Weber 31. 05. 2017 | 15:48

K významným historickým osobnostiam Evanjelickej cirkvi, ktoré vám každý utorok pri príležitosti 500 - výročia reformácie predstavujeme v tejto rubrike patrí aj Samuel Weber.

Eliáš Láni

Eliáš Láni 31. 05. 2017 | 15:46

Gregor Horváth Stančič

Gregor Horváth Stančič 31. 05. 2017 | 15:45

Keď v roku 1597 zomrelmilovník vedy a umeniaGregor Horváth Stančič - najznámejší člen šľachtického rodu Horváth - Stančičovcov zo Strážok smútil údajne celý Spiš.

Prešovský mier

Prešovský mier 2. 05. 2017 | 13:00

Pred týždňom sme vám v tejto rubrike priblížili okolnosti príchodu Jakuba Jakobea do Prešova, ktorý tam bol najprv učiteľom a po čase aj rektorom mestskej školy, pričom byt mal priamo v tejto inštitú ...

Bocatius

Bocatius 2. 05. 2017 | 12:58

Ján Bocatius alebo tiež Hans Bock, bol humanistický pedagóg a básnik. 

Reformácia na Spiši

Reformácia na Spiši 9. 04. 2017 | 21:48

Dnes sa dozviete, ako prenikali reformačné myšlienky na územie Spiša. 

Leonard Stöckel

Leonard Stöckel 9. 04. 2017 | 21:46

V stredoveku bol Bardejov kráľovským mestom, čo znamenalo, že mal hradby a najvyšší možný stupeň samosprávy ako napríklad Košice, alebo Prešov.

Školstvo na Gemeri

Školstvo na Gemeri 9. 04. 2017 | 21:45

Dnes v našej rubrike hovoríme o vývoji školstva na Gemeri.

Bočkajovo povstanie

Bočkajovo povstanie 9. 04. 2017 | 21:44

V Uhorsku sa celým 17. storočím vinula séria stavovských povstaní, na čele ktorých často stáli sedmohradské kniežatá.

Živé vysielanie
??:??