Ján Bayer

500 rokov reformácie

Ján Bayer

03. 07. 2017 13:27

V Rádiobudíku sme hovorili o dvoch návštevách Jána Amosa Komenského Prešove. V čase, keď bol učiteľ národov v Prešove, aj v miestnej škole, jedným z jej študentov bol tunajší rodák Ján BAYER. Nadanému študentovi mestská rada v roku 1653 poskytla štipendium na ďalšie štúdia teológie a filozofie u profesora Jána Sperlinga vo Wittenbergu, kde získal doktorát a ostal tam učiť do roku 1659. Potomy sa vrátil domov a postupne sa za pár rokov vypracoval z profesora, na konrektora a napokon ho v roku 1662 vymenovali za rektora prešovskej mestskej školy. Jeho výchovno-vzdelávacia koncepcia vychádzala z názorov Jána Amosa Komenského a na ich základe zostavil aj školské pravidlá - Regula scholasticae. O tom, čo sa mu z jeho plánov nepodarilo naplniť porozprávala Veronike Slaninkovej sprievodkyňa a bibliografka Andrea Sivaničová.

Bayer
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??