Motivácia nezamestnaných

Aktuálne na východe

Motivácia nezamestnaných

14. 05. 2018 15:34

Hľadáte si zamestnanie? Potom viete, že to stojí námahu a energiu. Vedieť si napísať životopis, a byť si vedomý svojich kvalít a pracovných zručností nemusí stačiť. Na pracovnom trhu máme skupiny ľudí, ktorí si hľadajú prácu ťažšie preto, že majú napr. viac ako 50 rokov alebo vypadli z pracovného procesu na niekoľko rokov a stratili pracovné návyky. Práve tí potrebujú posilniť svoje „pracovné" sebavedomie. Tým, ktorých oslovila Andrea Feciková, sa to napriek ťažkostiam podarilo. Našli si prácu vďaka motivačnému kurzu:

motivácia nezamestnaných 1
Stiahnuť audio súbor

Netreba sa podceňovať - každý má na to, aby sa zamestnal bez ohľadu na to, či má nad 50 alebo je dlho bez práce. Projekt v rámci európskeho programu Erazmus plus pod názvom Kaleidoskop kompetencií pripravoval na vstup na trh práce ľudí zo slabšieho prostredia, bez ukončeného vzdelania, vo vyššom veku. Nevedeli si nájsť zamestnanie a potrebovali sa takpovediac opäť naštartovať. Andrea Feciková oslovila lektorky kurzu, Gabrielu Klimanovú a Beátu Rybárovú z neziskovej organizácie Miesto pod slnkom. Čo bolo podstatné?

motivácia nezamestnaných 2
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??