Šikana na školách

Aktuálne na východe

Šikana na školách

31. 10. 2018 14:05

Od nového školského roka platí na školách nová smernica, ktorá hovorí o prísnejších pravidlách  prevencie a riešenia šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Smernica jednak upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, ako aj  možnosti preventívneho pôsobenia.  No sprísňuje aj metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia. To znamená, že pedagogický odborný zamestnanec školy, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný za trestný čin. Pri mikrofóne Kristíny Bertičovej hovorí  riaditeľka odboru kriminálnej polície v Košiciach Claudia Justová.

šikana na školách
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??