Imrich Széghy

Človek východniar

Imrich Széghy

22. 11. 2018 14:33

Prvého augusta uplynulo 108 rokov od narodenia pedagóga, fyzika, astronóma, botanika, archeológa, publicistu, literáta a hudobníka Imricha Szeghyho. Polyhistor spod Oblíka, ako zvyknú tohto renesančného človeka nazývať, sa narodil v dedinke Brezovica nad Torysou. Študoval na Košickom gymnáziu s vyučovaním jazykom maďarským a následne na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Stál pri zrode Prešovskej ľudovej hvezdárne, ktorá bola prvá svojho druhu na Slovensku, ale aj pri založení Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Meno Imricha Szeghyho je dokonca späté s opravou pôvodných chrámových vežových hodín, ktoré sa donedávna nachádzali na Kostole Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Za ich opravu si v druhej polovici 70-tych rokov vyslúžil i vyznamenanie „Čestný občan mesta Vranova nad Topľou“. Na rozsiahle životné dielo svojho otca si v telefonickom rozhovore s Líviou Godovou zaspomínala jeho najmladšia dcéra Iris Szeghy, ktorá dlhé roky žije vo švajčiarskom Zürichu.

Imrich_Széghy_1
Stiahnuť audio súbor

Imrich Szeghy bol počas svojho života považovaný za takzvanú „chodiacu encyklopédiu“. Jeho vedomosti z prírodných vied, ako astronómie, fyziky, matematiky, biológie či chémie, ale aj techniky, histórie, geografie, národopisu rodného kraja či hudby, boli mimoriadne rozsiahle. Na jeho život mali najsilnejší vplyv zásady humanizmu, ale aj podpora jeho manželky a vlastnej rodiny. Nikdy nestaval sám seba do popredia, ani nezdôrazňoval svoje zásluhy, no napriek tomu bol už počas svojho života viackrát ocenený na regionálnej i štátnej úrovni za svoju vedecko-popularizačnú, výskumnú i pedagogickú činnosť. V tomto roku uplynulo 20-výročie od jeho smrti a minulý mesiac aj 108-výročie od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti sa Lívia Godová pozhovárala s najmladšou dcérou Imricha Szegyhyho – Iris, o jeho bohatej umeleckej i publikačnej činnosti. 

Imrich_Széghy_2
Stiahnuť audio súbor  
 

Živé vysielanie
??:??