Vedec roka 2018 Vladimír Zeleňák z UPJŠ v Košiciach

Človek východniar

Vedec roka 2018 Vladimír Zeleňák z UPJŠ v Košiciach

31. 05. 2019 13:59

Pred dvoma týždňami Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied a ďalšie inštitúcie odovzdávali ocenenia významným slovenským vedcom, technológom a mladým výskumníkom zo všetkých oblastí vedy a techniky u nás. Ocenenie Vedec roka 2018 si prevzal aj docent doktor Vladimír Zeleňák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Hoci ešte ako študent smeroval k učiteľskému povolaniu v aprobácii matematika-chémia, dnes sa – ako sám hovorí – nedá len vzdelávať študentov bez toho, aby sa pedagóg nevenoval aj vede a výskumu. 

V.Zelenak_Vedec roka 2018
Stiahnuť audio súbor

S docentom Vladimírom Zeleňákom, oceneným Vedcom roka 2018, sa zhováral Miroslav Talavašek.

Živé vysielanie
??:??