Byrokratický nezmysel roka

Dobrá rada nad zlato

Byrokratický nezmysel roka

25. 04. 2018 23:01

Od roku 2012 vyhlasuje Združenie mladých podnikateľ Slovenska v závere kalendárneho roka rebríček Byrokratických nezmyslov roka. Ide o anticenu určenú pre legislatívne opatrenia komplikujúce život podnikateľom na Slovensku. V roku 2015 bol Byrokratický nezmysel ocenený aj v celoeurópskej súťaži European Enterprise Promotion Awards v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia. V priebehu takmer mesačného online hlasovania sa do tohtoročnej ankety zapojilo celkovo tisíc 139 respondentov. Čo viedlo Združenie mladých podnikateľov Slovenska vytvoriť spomínanú anketu? Na to sa Lívia Godová pýtala predsedu združenia a zakladateľa ankety Jána Solíka.

Byrokratický_nezmysel_roka1
Stiahnuť audio súbor

„Ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu či sud, musí požiadať o povolenie" alebo „Ak má podnikateľ viacero firiem v rovnakej kancelárii, musí nahlasovať hygiene každú samostatne a za každú zaplatiť". „Dohodári nesmú programovať, fotografovať, vytvárať grafiku, odborné texty či iné autorsky chránené diela". Aj tieto opatrenia sa ocitli v prvej trojke tohtoročného rebríčka ankety Byrokratický nezmysel roka. Anketa predstavuje anticenu, ktorá je určená pre legislatívne a nelegislatívne opatrenia komplikujúce život podnikateľom na Slovensku. Za nezmysel je pritom považované akékoľvek opatrenie s celoštátnou alebo regionálnou pôsobnosťou, ktoré je prakticky nesplniteľné, nelogické alebo nezrozumiteľné, je v rozpore s iným opatrením, zavádza duplicitnú povinnosť, či zvýhodňuje iba niektorú skupinu podnikateľov na úkor väčšiny. Združenie mladých podnikateľov Slovenska vyhlasuje anketu od roku 2012. Ako sa menil v priebehu 6-tich rokov rebríček finálovej desiatky? Lívia Godová s touto otázkou oslovila predsedu združenia a zakladateľa ankety Jána Solíka.

Byrokratický_nezmysel_roka2
Stiahnuť audio súbor


Živé vysielanie
??:??