Azbest

Dobrá rada nad zlato

Azbest

09. 10. 2018 10:26

Dnes nie je ničím výnimočným strecha z eternitu, teda azbestocementu. Kým je bez porúch nepredstavuje žiadne riziko, ako náhle sa začne rozsýpať lámať alebo inak znehodnocovať, je potrebné osloviť certifikovanú firmu, aby ju odborne odstránila. Jemné čiastočky sú totiž pôvodcami neskorších onkologických ochorení, ktoré azbest spôsobuje. Prečo by azbestovú strechu mala likvidovať odborná firma a kde nájdeme ich zoznam, hovorí pri mikrofóne Igora Michalčík odborníčka v oblasti likvidácie azbestu Mária Horvátová.

azbest
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??