Jednoduché pozemkové úpravy

Dobrá rada nad zlato

Jednoduché pozemkové úpravy

09. 10. 2018 10:28

V obci Okružná v prešovskom okrese vyhodnotili trojročný projekt takzvaných „Jednoduchých pozemkových úprav“. V rámci nakladania s pozemkami a pôdou všeobecne projekt v tejto obci vyriešil rozdrobenosť pôdy, ktorá bola vo väčšine prípadov vo vlastníctve viacerých vlastníkov či užívateľov. Slovenská komora geodetov a kartografov bude tento model riešenia presadzovať aj v iných obciach. V tejto chvíli vám priblížime reakciu zástupcu štátnej správy Okresného úradu Prešov z úseku pozemkových úprav Jozefa Bujňáka, ktorý pri mikrofóne Jána Kondora o úlohe štátnej správy pri riešení týchto pozemkových úprav povedal.

jednoduche_pozemkove_upravy
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??