Zmeny v spotrebných úveroch

Gazdujeme

Zmeny v spotrebných úveroch

24. 01. 2018 10:55

Pravidlá poskytovania, ale aj výšku schválených spotrebných úverov pre klientov bánk, či iných nebankových certifikovaných inštitúcií koncom minulého roka zmenila Národná banka Slovenska. Urobila tak pre enormný nárast zadlženosti slovenských domácností a s tým spojené riziká spojené s neschopnosťou úvery reálne splácať. Teda zabrániť problémom, pre ktoré sa mnohí ľudia, dostali až do neriešiteľných finančných problémov. Zároveň tak chce Národná banka znížiť aj riziko potenciálnych finančných kríz a negatívne vplyvy na negatívne vplyvy na ekonomický rast štátu. A tak poskytovatelia spotrebných úverov už musia zohľadňovať kritérium vytvárania rezervy u klienta tak, aby nemohol celý svoj čistý mesačný príjem použiť výhradne na splácanie úveru. Miroslav Talavašek o upresnenie podmienok poskytovania a získavania spotrebných úverov pýtal analytika portálu Finančný kompas, Maroša Ovčarika:

spotrebne uvery_zmeny
Stiahnuť audio súbor

Už ráno sme v tejto rubrike spomenuli, že kým minulý rok u nás - v porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy- rástli úvery domácností najrýchlejšie, len v rámci regiónu visegrádskej štvorky bol nárast našich miezd najpomalší. A tak bol zrejmý nepomer, medzi zadlženosťou a zdrojmi, ktorými sme úvery mohli splácať.A ak si všimneme - napríklad - jednu z ďalších krajín eurozóny, Taliansko a porovnáme si ich výšku príjmu s príjmom Slovákov, nepomer je ešte citeľnejší. Podľa hlavného analytika VÚB-banky Zdenka Štefanidesa sa priemerný plat v Taliansku pohybuje na výške 2.590 eur; - u nás, na Slovensku predstavuje 948 eur!

Živé vysielanie
??:??