Dezider Kardoš

Košickí rozhlasáci

Dezider Kardoš

03. 07. 2017 14:33

Ďalším košickým rozhlasákom, ktorého vám dnes predstavíme, je hudobný skladateľ Dezider Kardoš, ktorý sa narodil v roku 1914 a zomrel v roku 1991 ako 77-ročný. Hudobnú kompozíciu študoval na Hudobno-dramatickej akadémii v Bratislave, a neskôr na kompozičnej Majstrovskej škole Štátneho konzervatória v Prahe, kde jeho učiteľmi boli poprední skladatelia Alexander Moyzes a Vítězslav Novák. Práve toto hudobné vzdelanie hneď po ukončení štúdia využil v práci rozhlasového hudobného redaktora, pretože na začiatku roka 1939 nastúpil do rozhlasu v Prešove, pričom po oslobodení v roku 1945 bol ďalších 5 rokov šéfom hudobného odboru Československého rozhlasu v Košiciach. V závere tohto príspevku vám ponúkneme aj jeho spomienky na rozhlasové Košice, pričom v tejto chvíli jeho rozhlasovú cestu pri mikrofóne Jána Kondora priblíži košická hudobná historička Dita Marenčinová. Začneme v Prešove, kde vtedajší riaditeľ štúdia Anton Prídavok poveril Dezidera Kardoša, aby vytvoril koncepciu hudobného vysielania.

kardos
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??