Autorka Oľga Švedová

Kultúra

Autorka Oľga Švedová

09. 02. 2018 15:12

Oľga Švedová zo Sačurova vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafarika v Prešove, so špecializáciou výtvarná výchova u profesora Štefana Hapáka. Vyše 35 rokov pôsobila v školstve, z toho najdlhšie 23 rokov v susednej Sečovskej Polianke. Pred takmer 20. rokmi začala tvoriť a písať detské knihy pre svojich žiakov. Svoje dlhoročné učiteľské skúsenosti zúročuje aj po svojom odchode do dôchodku a naďalej pokračuje v tvorbe rôznych detských kníh a publikácii. Svoje spisovateľské začiatky priblížila Lívií Godovej regionálna autorka Oľga Švedová.

Sačurov_1
Stiahnuť audio súbor

Dlhoročná učiteľka na prvom stupni základnej školy a regionálna autorka Oľga Švedová zo Sačurova sa po vyše 17 rokoch vrátila k tvorbe detských kníh. Po dlhšej odmlke vytvorila spolu so svojimi žiakmi Pamätníček prváka, ktorej hlavným poslaním je, aby si žiak zážitkovou formou, písaním a kreslením uchovával spomienky na svoje školské začiatky. Ako vznikali jednotlivé básničky, pesničky i riekanky, ktoré majú okrem náučného aj to výchovné využitie, vyrozprávala Lívii Godovej detská regionálna autorka Oľga Švedová.

Sačurov_2
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??