Ja ťa krstím...

Mimoriadne vysielanie

Ja ťa krstím...

25. 04. 2019 20:43

Počas výletov a dovoleniek máme vo zvyku navštíviť najstaršie a najzaujímavejšie kostoly, sakrálny priestor navštívime na hradoch či zámkoch a niektorí sa do kostola vyberáme každú nedeľu. Krstiteľnica s krstnou vodou, ktorá ticho a nenápadne stojí pri oltári, je pomyselnou vstupnou bránou do sveta kresťanstva. V nasledujúcich minútach sa vyberieme do kostolov, ale i do múzeí za krstiteľnicami, ktoré slúžili našim predkom počas stoviek rokov. Príjemné počúvanie želá Michaela Valiková.

Ja Ťa krstím
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??