Po stopách Majstra Pavla 25

Po stopách Majstra Pavla

Po stopách Majstra Pavla 25

03. 07. 2017 13:52

Už sme v tomto seriáli hovorili o Dome Majstra Pavla z Levoče, ktorý je dnes múzejnou expozíciou Spišského múzea, no tá sídli v skutočnom rezbárovom dome. Podľa archívnych prameňov prvým známym majiteľom domu bol okolo roku 1510 práve Majster Pavol z Levoče. V 80. rokoch 20. storočia urobili pamiatkovú obnovu celého objektu. V historickom dome na námestí je dnes expozícia venovaná životu a dielu majstra neskorej gotiky- Majstra Pavla. Fotografický a faktografický materiál približuje majstrove životné osudy, faximílie dovoľujú zblízka sa prizrieť jeho slávnym dielam, napríklad aj Poslednej večeri z najvyššieho gotického oltára na svete. No Dom majstra Pavla ponúka zážitok aj pre nevidiacich návštevníkov. Viac o majstrovi Pavlovi na dotyk hovorí Dáša Uharčeková- Pavúková, zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea v Levoči:

Po stopách Majstra Pavla 25
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??