102 - ZDAR BOH! (Baníctvo v obci Slovinky)

Príbeh pre toto miesto

102 - ZDAR BOH! (Baníctvo v obci Slovinky)

23. 07. 2018 13:07

V baniach alebo ich okolí obvykle pracovali celé rodiny - muži, ženy i deti. Detská práca bola v tom čase prirodzená, dokonca ju povoľovali uhorské zákony.Baníci mali v niektorých obdobiach zabezpečené aj aké-také sociálne istoty, napríklad aj vďaka bratskej pokladnici. Do nej prispievali banskí robotníci a v prípade potreby boli z jej fondov vyplácané starobné, sirotské, vdovské a nemocenské dôchodky. Z týchto zdrojov boli financované aj podnikové nemocnice a školy. Zamestnávateľ obvykle zabezpečoval pre svojich zamestnancov aj ubytovanie neďaleko bane, a tak v mnohých baníckych mestách a osadách vznikali banícke kolónie. Jedna vznikla aj v 19. storočí v Slovinkách pod názvom Kolonija. Nachádzalo sa v nej množstvo bytov a domčekov vybavených vodovodom a elektrinou. S baníctvom však nebola spätá len práca, rôzne banícke zvyky a prejavy umeleckej tvorivosti, ale, žiaľ, aj nešťastia. O jednom z nich hovorí i príbeh Petra Karpinského s názvom Zdar Boh!

102_zdar boh_banictvo v obci slovinky
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??