Sviatky a iné viery

Rodinná poradňa

Sviatky a iné viery

05. 01. 2018 13:31

Vianoce , sviatky pokoja , rodinnej pohody, osláv narodenia Ježiša Krista. Nie každé deti však slávia Vianoce. Pre deti iného ako kresťanského vierovyznania neexistujú žiadne vianočné stromčeky, štedrovečerné menu či nádielky darčekov. Dnes je však už bežné, že v školách sa stretnú v jednej triede aj deti rôzneho vierovyznania. Učebné osnovy sú však prispôsobené našim tradíciám a tak sa stáva, že deti sa učia na hudobnej výchove vianočné piesne a koledy, na výtvarnej kreslia vianočné stromčeky a betlehem s Ježiškom a na hodinách slovenského jazyka sa preberajú texty s vianočnou tematikou. A práve to môže byť problémom a dôvodom konfliktov u detí. Ako riešiť takéto situácie, ako deťom icitlivo vysvetliť, že nie každý má Vianoce a vôbec ako zosúladiť sviatky mnohých kultúr? ? Kristína Bertičová sa pýtala Tomáša Kříža - sociálneho pracovníka z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach na Karpatskej 8 . Odporúča najmä otvorenú komunikáciu a spoluprácu medzi školou a rodinami.

sviatky a iné viery
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??