Puberta

Rodinná poradňa

Puberta

24. 01. 2018 11:07

Puberta je všeobecne vnímaná ako náročné vývojové štádium, ktoré je okrem pohlavného dospievania spojené najmä s výraznými zmenami v psychike, často ho sprevádzajú rôzne nedorozumenia a búrlivé výmeny názorov. Na to, aké typy detí prežívajú pubertu najťažšie, sa Danuša Reginová opýtala psychologičky Evy Fazekašovej.

puberta_mgz
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??