Články / Rok 1918

Divadlo na fronte

Divadlo na fronte 23. 04. 2018 | 14:42

Prvá svetová vojna zasiahla do života celej spoločnosti v Európe a každodenný život obrátila na ruby.

Ilona Andrassy

Ilona Andrassy 23. 04. 2018 | 14:36

Dnes v našej rubrike sledujeme osudy vojnovej vdovy - Ilony Andrássyovej, ktorú rodina volala Iloncsi.

Talianske légie

Talianske légie 23. 04. 2018 | 14:34

Vznik československých légií v Taliansku bol iný než tých v Rusku či vo Francúzsku, ale zohrávali dôležitú úlohu už tesne po skončení vojny, keďže boli najbližšie.

Prvá svetová vojna na stránkach novín

Prvá svetová vojna na stránkach novín 23. 04. 2018 | 14:33

Dnes si zalistujeme v 100 rokov starých novinách z východného Slovenska, ktoré mapovali situáciu na frontoch prvej svetovej vojny.

Najdlhšie obliehaná pevnosť Przemysl

Najdlhšie obliehaná pevnosť Przemysl 23. 04. 2018 | 14:32

Pevnosť Przemysl - dnes hraničné mestečko medzi Ukrajinou a Poľskom, bolo počas prvej svetovej vojny svedkom najdlhšieho obliehania vojenskej pevnosti.

Švejk

Švejk 8. 03. 2018 | 14:31

V našom cykle o udalostiach, ktoré predchádzali vzniku Československej republiky a ktoré nasledovali v dňoch a mesiacoch po, sme už hovorili o tom, že naši legionári v Rusku sa vracali domov až do roku ...

Československé légie

Československé légie 8. 03. 2018 | 14:30

Československí legionári v Rusku a vo Francúzsku boli dobrovoľníci.

Halič

Halič 8. 03. 2018 | 14:27

Územie Haliče - dnes ležiace na ukrajinsko-poľskom pohraničí, kedysi však patriace priamo pod správu rakúskej Viedne - jemu venujeme našu dnešnú rubriku 1918.

Slováci na frontoch prvej svetovej

Slováci na frontoch prvej svetovej 8. 03. 2018 | 14:26

Dnes sa v našej rubrike vydáme po stopách Slovákov na frontoch prvej svetovej vojny.

Pamätníky na Českú družinu

Pamätníky na Českú družinu 8. 03. 2018 | 14:24

Sto rokov je dlhá doba, ale nie taká dlhá, aby sme museli zabudnúť na udalosti a ľudí prvej svetovej vojny, ktorá poznačila každú rodinu na našom území.

Živé vysielanie
??:??