Československé légie

Rok 1918

Československé légie

08. 03. 2018 14:30

Československí legionári v Rusku a vo Francúzsku boli dobrovoľníci. V Rusku vytvorili Českú družinu, vo Francúzsku Rotu Nazdar!, pretože jej základ tvorili členovia Sokola. A nechýbali medzi nimi ani umelci či neskorší generáli československej armády. Viac sa dozviete od novinárky Heleny Miškufovej:

čs legie
Stiahnuť audio súbor

Tak znelo motto dobrovoľníckej Roty Nazdar!, ktorá vznikla a bojovala vo Francúzsku.

Živé vysielanie
??:??