Rod Berzeviczy

Šľachtické rody

Rod Berzeviczy

23. 08. 2019 14:04

K šľachtickým rodom, ktoré výrazne zasiahli do dejín Spiša, patrí aj rod Berzeviczy. Tento rod, ktorý budeme v našej rubrike spoznávať v nasledujúcich týždňoch, si svoje významné postavenie na mape dejín udržiaval od 13. storočia až do neskorého novoveku. Prvé zmienky o rode Berzeviczy sa našli vo vôbec prvej hodnovernej listinnej zmienke pre Spiš, čo potvrdil aj historik Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Miroslav Števík. O minulosti rodu Berzeviczy sa s ním rozprávala Martina Bačová. 

rody_berzeviczy_1
Stiahnuť audio súbor

Aj keď najstaršie známe pôsobenie príslušníkov rodu Berzeviczy je späté s územím Spiša, aj na Šariši toho po nich zostalo dosť a do dnešných dní sú dochované pamiatky, ktoré vznikli z popudu zástupcov rodu. Skôr ako sa páni z Brezovice dostali k šarišským majetkom, pripomeňme, že ich najstarší známy predok prišiel do Uhorska začiatkom 13. storočia. Bol ním Rudiger, pochádzajúci z Tirolska. Jeho manželka a jej brat spišský prepošt Adolf, dostali do kráľa Ondreja II. pôdu pri rieke Poprad. Na jej rozsah sa historika Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi - Miroslava Števíka pýtala Martina Bačová.

rody_berzeviczy_2
Stiahnuť audio súbor

Obec Brezovica - dnes v okrese Sabinov, vznikla v 13. storočí a patrila do panstva Torysa, ktoré vlastnili Páni z Lomnice. V stredoveku a novoveku patrila Brezovica miestnym šľachticom, ktorí sídlili v obci a používali predikát - Berzeviczy. Rod Berzeviczy sa vyvinul ako bočná vetva Pánov z Lomnice.Rod postupne vybudoval z obce zemepanské mestečko, konal sa tam pravidelne trh, stál tam hrad a neskôr aj ďalšie šľachtické sídla. My sa dnes ale zameriame na Spiš a historické pamiatky, ktoré na tomto území nechali členovia rodu Berzeviczy postaviť. Ešte predtým sa však pristavíme pri významných členoch tohto rodu. S historikom Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Miroslavom Števíkom sa rozprávala Martina Bačová.

rody_berzeviczy_3
Stiahnuť audio súbor
V dnešnej rubrike o šľachtických rodoch, ktoré v minulosti utvárali dejiny a ráz nášho územia - ukončíme rozprávanie o šľachtickom rode Berzeviczy. Zasiahol hlavne do dejín Spiša a Šariša. V uplynulých týždňoch sme spoznali jeho popredné osobnosti i pamiatky, ktoré na tomto území nechali jeho príslušníci postaviť. Dnes sa dozviete aj to, akú podobu mal rod Berzeviczy v rodovej heraldike. Martina Bačová sa pýtala historika Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi - Miroslava Števíka.
rody_berzeviczy_4
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??