Jozef Kolarčík Fintický

Folklórne leto

Jozef Kolarčík Fintický

02. 05. 2017 13:23

Učiteľ, folklorista, zberateľ ľudových piesní a tancov, etnograf a človek, ktorý stál pri začiatkoch dramatického rozhlasového vysielania z Košíc. Reč je o Jozefovi Kolarčíkovi Fintickom. Narodil sa 8. januára v roku 1899 v Malom Šariši. Už v detskom veku zapisoval básničky a pesničky zo svojej obce, ako stredoškolák už písal básne a keď sa v roku 1918 dostal ako učiteľ do Fintíc, zrejme ešte netušil, že sa čoskoro stane jedným z najvýznamnejších rozhlasových spolupracovníkov v Košiciach začínajúceho rozhlasu. Hneď po príchode na nové učiteľské miesto založil miestnu Fintickú družinu, v ktorej nacvičoval miestne ľudové piesne a tance. A práve to ho o pár rokov priviedlo do rozhlasu. V príspevku Dušany Štecovej pokračuje Gabriel Trusa, riaditeľ Galéria a múzea ľudového umenia vo Finticiach.

Fintický montáž
Stiahnuť audio súbor
Jozef Kolarčík Fintický zomrel v roku 1961 vo Finticiach. Niekoľko tisícok písomností z jeho pozostalosti, prevažne zápisov piesní a dramatických hier, je uložených v archíve Slovenskej národnej knižnice.

 

Živé vysielanie
??:??