Obezita detí

Životný štýl

Obezita detí

30. 10. 2017 10:22

Počítače, málo pohybu, lenivosť a akási pohodlnosť či unavenosť zo života charakterizuje súčasný voľný čas mladých a detí. Tie menšie a živšie pohyb vnímajú ako čosi samozrejmé. Tie staršie prežívajú voľný čas predovšetkým s modernými technológiami v rukách i ušiach. Kino dnes nemá svoje čaro, pokiaľ dieťa v rukách nedrží vedro až po okraj naplnené mastnými a dostatočne slanými pukancami a ani športové kluby nepraskajú vo švíkoch od množstva detí, kde selektujú tých najlepších ako kedysi. Česť a chvála výnimkám. A...na uliciach badáme obezitu. Dokonca stále viac medzi mladšími ročníkmi a často práve medzi deťmi. Martina Poláková preto oslovila detskú endokrinologičku MUDr. Máriu Ševecovú a položila jej niekoľko otázok na tému detskej obezity.

Obezita detí 2; pol (1)
Stiahnuť audio súbor

Pred pesničkou sme začali tému obezity detí. Z nášho rozhovoru vyplynulo, že aj genetika má na tejto diagnóze svoj podiel. Často však stravovacie návyky rodičov majú vplyv na obezitu ich detí a málo pohybu má tiež svoj podiel na rozvoji tejto diagnózy. V tejto chvíli v rozhovore pokračujeme. S detskou endokrinologičkou MUDr. Máriou Ševecovou sa rozprávala Martina Poláková.

Obezita detí 2
Stiahnuť audio súbor


Živé vysielanie
??:??