CFT Academy

Životný štýl

CFT Academy

07. 11. 2017 13:31

Presne 22-hého septembra 2014 vznikla v Prešove z iniciatívy Daniela Štullera a Petra Hersteka nová futbalová akadémia CFT - teda Centrum futbalových talentov - Academy.Na sídlisku Sekčov začínalo trénovať prvých 34 detí. Vďaka systematickej práci sa však akadémia už o necelé 3 roky rozšírila takmer na celé východné Slovensko. CFT Academy v súčasnosti pôsobí v 13-tich centrách; a to v okolí Prešova, Vranova nad Topľou, Bardejova, Humenného a Stropkova. Jej hlavným cieľom je nielen vychovávať mladé futbalové talenty, ale predovšetkým vytvárať v deťoch pozitívny vzťah k akejkoľvek pohybovej aktivite.Lívia Godová sa o činnosti CFT Academy pozhovárala s prezidentom Centra futbalových talentov Danielom Štullerom a garantom tréningového procesu Romanom Kuzemkom:

CFT Academy VV 1
Stiahnuť audio súbor

Už sme čo-to povedali o tom, ako „funguje" futbalová CFT Academy. Jej pôsobenie sa veľmi rýchlo rozšírila už takmer na celé východné Slovensko. Zameriava sa na výchovu mladých futbalových, a od minulého roka, aj volejbalových talentov. Deti pravidelne hrávajú zápasy v internej CFT Academy minilige. Tréneri však kladú hlavný dôraz na rozvoj individuálnej prípravy dieťa, jeho kreativitu, všestranný rozvoj pohybovej kultúry, ako aj na nácvik a zdokonaľovanie herných zručností. Najnovšou aktivitou futbalovej akadémie bola spolupráca s materskými školami. Počas uplynulého školského roka tréneri pravidelne navštevovali vranovské materské školy a u detí v predškolskom veku - formou hier - rozvíjali pohybovú kultúru. Na jeden z futbalových tréningov, konkrétne na Základnú školu Lúčna do Vranova nad Topľou, sa medzi takmer 150-tku vranovských futbalových talentov vybrala Lívia Godová:

CFT Academy VV 2
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??