Integra

Životný štýl

Integra

25. 04. 2018 23:31

Na Slovensku z roka na rok pribúda pacientov s psychiatrickými poruchami. Okrem genetických, predispozičných vlôh sú za nárastom aj sociálne javy . Aj preto opäť po roku odštartovala kampaň na podporu duševného zdravia. Presne dnes je svetový deň duševného zdravia, ktorý je tentoraz zameraný na duševné zdravie na pracovisku. Prečo? Pretože spúšťačom duševnej poruchy môže byť aj zlá pracovná klíma a stres na pracovisku. V tejto chvíli však upriamime pozornosť na post psychiatrickú starostlivosť pacientov. OZ Integra z Michaloviec je združením, ktoré pomáha ľuďom s duševnými poruchami zaradiť sa do rodinného a pracovného života. Bolo založené v roku 1994. Impulzom k jeho založeniu bola neexistencia služieb v komunite pre odchádzajúcich pacientov z psychiatrickej nemocnice. S riaditeľkou OZ Integra Michalovce - Janou Hurovou sa zhovárala Kristína Bertičová.

Integra_01
Stiahnuť audio súbor

Schizofrénia, ťažká depresia, paranoidná porucha osobnosti čibipolárna afektívna porucha. Kým sa to človeka bezprostredne netýka, málokto sa pri týchto duševných chorobách čo i len pozastaví. Pravda je však taká, že z roka na rok pribúdajú pacienti s psychiatrickými poruchami. Spúšťačom pritom môže byť čokoľvek. Práve preto by sme mali byť všímaví ako sami k sebe, i k svojmu okoliu. Čím skôr sa duševná porucha odhalí, tým je lepšia šanca na uzdravenie pacienta. Pozitívne je, že existujú aj prípady, že sa človek po liečbe vráti opäť do bežného života. Pred pesničkou ste mali možnosť si vypočuť, ako funguje OZ Integra z Michaloviec, ktoré zabezpečuje pacientom postpsychiatrickú starostlivosť a pomáha im zaradiť sa do rodinného a pracovného života. Jednou z činností tohto združenia je aj prelomiť bariéry a predsudky medzi ľuďmi. Medzi takéto projekty patrí aj projekt s názvom „Šialený, no a?" Má ukázať mladým ľuďom, že ľudia s duševnými poruchami sú ako iní. Do projektu sa zapojil aj klient OZ Integra Vlado. Kristína Bertičová sa ho najskôr pýtala na začiatky ochorenia i na to, ako sa do samotného združenia dostal.

integra_02
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??