Deti objavili jaskyne

Životný štýl

Deti objavili jaskyne

22. 11. 2018 14:29

V útrobách najvýchodnejšieho cípu Dolného vrchu v Slovenskom krase, presne oproti Zádielskej tiesňave, v toku Chotárneho potoka do Turne nad Bodvou, sa nachádza stará, veľmi dobre vyvinutá sústava ponorových jaskýň – zatiaľ jediný priamy svedok dávneho vývoja Turnianskej kotliny. Ako sa ďalej dozvedela Danuša Reginová, jednu z nich objavili dvaja bratia: vtedy 8-ročný Šimon a 9-ročný Daniel, synovia speleológa Gabriela Lešinského zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.
 

objav_jaskyne_detmi_01
Stiahnuť audio súbor

Dolný vrch, ktorý leží vo východnej časti Slovenského krasu a má dĺžku približne 17 km. Táto planina je na pozdĺžnej osi rozdelená štátnou hranicou medzi Slovenskom a Maďarskom a je na nej zdokumentovaných viac než 250 jaskýň. Jednu objavili dokonca deti – Daniel a Šimon Lešinský z Košíc. Ďalšie prieskumné práce v nej potom absolvovali členovia Speleoklubu Drienka, vrátane ich otca - dlhoročného jaskyniara Gabriela Lešinského. Na miesto objavu sa vybrala s mikrofónom Danuša Reginová. 

objav_jaskyne_detmi_02
Stiahnuť audio súbor  

Živé vysielanie
??:??