Švejk

Rok 1918

Švejk

08. 03. 2018 14:31

V našom cykle o udalostiach, ktoré predchádzali vzniku Československej republiky a ktoré nasledovali v dňoch a mesiacoch po, sme už hovorili o tom, že naši legionári v Rusku sa vracali domov až do roku 1919, 1920 cez Vladivostok. Boli to dni, mesiace a aj roky prežité na železnici. Vyhnúť sa im chcel napríklad spisovateľ Jaroslav Hašek, a tak aj o ňom dnes bude reč v minútach, ktoré pripravila Jana Pataráková:

Švejk
Stiahnuť audio súbor

To boli slová novinárky Heleny Miškufovej.

Živé vysielanie
??:??