Divadlo na fronte

Rok 1918

Divadlo na fronte

23. 04. 2018 14:42

Prvá svetová vojna zasiahla do života celej spoločnosti v Európe a každodenný život obrátila na ruby. Výnimkou nebol ani svet umelcov. Aj tí boli povolaní do armády, umelecké inštitúcie sa zatvorili. Inak tomu nebolo ani v Uhorsku, ani v Košiciach. Práve tu však bola mimoriadne silná tradícia divadiel - pôsobila tu divadelná spoločnosť János(š)a Komjatiho a Egona Farragoa. Aké osudy postretli košických hercov a divadlo počas vojny? O tom sa Dušana Štecová pozhovárala s Eleonórou Blaškovou zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Divadlo na fronte
Stiahnuť audio súbor

Toto frontové divadlo absolvovalo štyri výjazdné turné: do Ruska, do Talianska, do Albánska a do Rumunska. Fenoménom prvej svetovej vojny však boli aj rozsiahle zajatecké tábory, ktoré vznikali prakticky od začiatku a nachádzali sa v nich desiatky tisícov zajatcov. Aj tí bažili po kultúre a zakladali si vlastné zajatecké divadlá.

Živé vysielanie
??:??