Každodenný život vojaka v prvej svetovej vojne

Rok 1918

Každodenný život vojaka v prvej svetovej vojne

24. 08. 2018 10:01

Vždy keď sa hovorí o prvej svetovej vojne, spomínajú sa rozmočené zákopy a dlhé mesiace, ktoré v nich museli vojaci prežiť. Prvá vojna bola vojnou zákopov a trpeli v nich aj naši pradedovia. Jana Pataráková sa o živote v zákopoch, ale aj mimo nich, o každodennosti vojaka, zhovárala s Matúšom Burdom, študentom Trnavskej univerzity, ktorému je táto téma blízka. Presnejšie, zaujímal sa o každodenný život vojaka Rakúsko-uhorskej armády pri bitke v Haliči. Reč prišla aj na duchovný život a poštu na fronte prvej vojny:

avi ČSR 21
Stiahnuť audio súbor

...Matúš Burda, študent Trnavskej univerzity, sa vo svojich výskumoch zameral na každodennosť v živote vojaka prvej svetovej vojny na bojisku v Haliči. Ráno sme už hovorili o duchovnom živote na fronte, o fungovaní pošty a teraz nastal čas aj na stravovanie. Jana Pataráková sa pýtala aj na širšie súvislosti Haličských bojov:

ČSR 21
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??