Tomáš Garrigue Masaryk

Rok 1918

Tomáš Garrigue Masaryk

08. 11. 2018 12:37

Tatíček prezident – tento pseudonym sa do histórie pripísal k osobnosti, ktorá stála v prvej línii boja za vznik Československa. Reč je o Tomášovi Garrigueovi Masarykovi, prvom československom prezidentovi. Narodil sa v roku 1850 v moravskom Hodoníne – vtedy ešte v Rakúsko-Uhorsku. Jeho otec však pochádzal zo slovenských Kopčian, a tak sa Masaryk rád hlásil aj k svojmu slovenskému pôvodu. Masaryk, pochádzajúci zo skromných pomerov, sa vyučil za zámočníka. Ako nadaný študent však vyštudoval filozofiu, bol učiteľom, sociológom a dostal sa aj do politiky ako poslanec ríšskeho snemu za mladočeskú stranu. Masaryk bol vždy stúpencom pravdy a kritického myslenia.  Už ako pána v rokoch ho zastihla prvá svetová vojna. Ako vtedy na zlomové udalosti zareagoval? Dušana Štecová sa pýtala profesora Petra Švorca. 
 

Masaryk; RB
Stiahnuť audio súbor  

Keď mu v Rakúsko-Uhorsku hrozilo zatknutie, odišiel do emigrácie a myšlienku Československa, ktorá sa stávala v opozičných kruhoch čoraz populárnejšia, začal uvádzať do praxe. Aké boli jeho prvé predstavy o hraniciach nového štátu? To sa Dušana Štecová pýtala profesora Petra Švorca.

Masaryk; MGZ
Stiahnuť audio súbor

Tomáš Garrigue Masaryk zomrel 14. septembra v roku 1937 a pochovaný bol štátnym pohrebom po 9.tich hodinách modlitieb na Lánskom cintoríne. Okrem mnohých ulíc v českých a slovenských mestách po ňom nesie meno aj Masarykova univerzita v Brne. V príspevku ste počuli úryvok z prejavu Tomáša Garrigua Masaryka k 10. výročiu vzniku Československa z roku 1928.

Živé vysielanie
??:??