Články / Škola ľudských práv

Sloboda

Sloboda 15. 01. 2017 | 15:09

Základné ľudské práva a slobody sú princípmi každého demokratického štátu.

Právo na mier

Právo na mier 15. 01. 2017 | 15:08

Kto z nás by nepísal v škole slohovú prácu na tému mier? Čo však mier znamená - je abstraktný pojem, hoci sa ho možno domáhať.

Deklarácia ľudských práv

Deklarácia ľudských práv 15. 01. 2017 | 14:38

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať v duchu bratstva. Týmito slovami sa začína Preambula Všeobecnej deklarácie ľuds ...

Doživotie

Doživotie 15. 01. 2017 | 14:37

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv zaručuje právo každého na život ako základnú hodnotu v demokratickej spoločnosti. Zásadný význam pre ochranu tohto práva malo preto zrušenie trestu smrti.

Násilie na ženách

Násilie na ženách 15. 01. 2017 | 14:00

25. novembra si pripomíname porušovanie ľudských práv žien, a preto vám pripomenieme rozsah násilia páchaného na ženách v našej krajine.

Terorizmus

Terorizmus 15. 01. 2017 | 11:14

Teroristi opäť zaútočili na európskom kontinente.

Práva národnostných a etnických menšín

Práva národnostných a etnických menšín 15. 01. 2017 | 11:13

Práva národnostných a etnických menšín sa objavili v tretej generácii ľudských práv, ktoré nie sú obsiahnuté v záväzných medzinárodných dokumentoch.

Právo na priaznivé životné prostredie

Právo na priaznivé životné prostredie 15. 01. 2017 | 11:12

Viete o tom, že medzi naše práva patrí aj právo na priaznivé životné prostredie?

Práva seniorov

Práva seniorov 15. 01. 2017 | 11:07

Právo na ochranu pred rozličnými formami zlého zaobchádzania vo všetkých oblastiach života platí najmä pre ľudí v staršom veku.

Sexuálne a reprodukčné práva žien

Sexuálne a reprodukčné práva žien 15. 01. 2017 | 11:00

Akčný plán IV. celosvetovej konferencie žien v Pekingu v roku 1995 vydal rezolúciu, ktorá hovorí: „K ľudským právam žien patrí aj právo mať pod svojou kontrolou záležitosti týkajúce sa ich sexuality vr ...

Živé vysielanie
??:??