Uvod do novej rubriky

Škola ľudských práv

Uvod do novej rubriky

09. 01. 2015 10:21

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Ľudské práva sú neodňateľné - týmto citátom z preambuly a prvého článku Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú prijala OSN v roku 1948, dnes začíname nový cyklus na Rádiu Regina, venovaný ľudským právam. Ľudské práva nestrácajú na svojom význame v žiadnej dobe. Andrea Feciková sa o nich zhovára so Štefanom Ivancom z Poradne pre občianske a ľudské práva:

Rozhovor Andrey Fecikovej so Štefanom Ivancom
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??