Sexuálne a reprodukčné práva žien

Škola ľudských práv

Sexuálne a reprodukčné práva žien

15. 01. 2017 11:00

Akčný plán IV. celosvetovej konferencie žien v Pekingu v roku 1995 vydal rezolúciu, ktorá hovorí: „K ľudským právam žien patrí aj právo mať pod svojou kontrolou záležitosti týkajúce sa ich sexuality vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a rozhodovať sa o nich slobodne, bez donútenia, diskriminácie a násilia." Známe sú prípady násilných sterilizácií rómskych žien z nášho regiónu, ktoré zdokumentovala Poradňa pre občianske a ľudské práva v Košiciach. Zhováram sa s advokátkou Poradne Vandou Durbákovou najskôr o tom, prečo sú reprodukčné a sexuálne práva ľudskými právami žien:

repr. práva žien
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??