Sloboda

Škola ľudských práv

Sloboda

15. 01. 2017 15:09

Základné ľudské práva a slobody sú princípmi každého demokratického štátu. Bez ich dodržiavania sa o demokracii hovoriť nedá. V súčasnosti, keď európskym priestorom otriasajú diskusie o našej schopnosti či neschopnosti prijať iné kultúry a odlišnosti, sa téma slobody dostáva do nového uhla pohľadu. Andrea Feciková na rozhovor o slobodu z ľudsko-právneho hľadiska oslovila politologičku Marcelu Gbúrovú:

sloboda
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??