Doživotie

Škola ľudských práv

Doživotie

15. 01. 2017 14:37

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv zaručuje právo každého na život ako základnú hodnotu v demokratickej spoločnosti. Zásadný význam pre ochranu tohto práva malo preto zrušenie trestu smrti. Najvyšším možným trestom od zrušenia trestu smrti je doživotný trest. Za istých okolností môžu u nás odsúdení požiadať o podmienečné prepustenie, prípadne o milosť. Majú väzni, odsúdení na doživotie, právo na preskúmanie doživotného trestu? Vypočujte si okolnosti prelomového prípadu, ktorý sa ocitol pred štrasburským súdom pred dvoma rokmi a to, aký bol jeho dopad na odsúdených s doživotnými trestami v celej Európe. Hovorí Nicol Hlaváčiková, ktorá pôsobila pri Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu:

doživotie
Stiahnuť audio súbor


Živé vysielanie
??:??