Deklarácia ľudských práv

Škola ľudských práv

Deklarácia ľudských práv

15. 01. 2017 14:38

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať v duchu bratstva. Týmito slovami sa začína Preambula Všeobecnej deklarácie ľudských práv. 10. decembra uplynulo 67 rokov od momentu, keď Všeobecnú deklarácia ľudských práv je deklarácia prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. Autorom návrhu deklarácie bol John Peters Humprey z Kanady, s výpomocou Eleanor Rooseveltovej z USA, René Cassina z Francúzska, Zhang Pengchuna z Číny a ďalších. Deklarácia v 30 článkoch vymenúva základné ľudské práva, akými sú rovnosť ľudí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie. Jej výnimočnosť a odkaz pripomenie Martin Vernarský z Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Deklarácia ľp
Stiahnuť audio súbor


Živé vysielanie
??:??