Eliáš Láni

Z nášho vysielania

Eliáš Láni

31. 05. 2017 15:46

Eliáš Láni -ide o zakladajúceho a vysokého hodnostára evanjelickej cirkvi, vzdelanca a podporovateľa kultúry, náboženského básnika a spisovateľa. Pochádzal z meštianskej rodiny a zvykne sa označovať za zakladateľa odnože Lányiovského šľachtického rodu Turocensis - Turčiansky. Za zmienku stojí aj jeho básnická tvorba, ktorá má v dejinách slovenskej barokovej poézie významné postavenie. Ďalšie fakty zo života Eliáša Lániho prezradili Martine Bačovej evanjelická farárka Eva Germanová a evanjelický farár Ján Hruška.

reformacia_elias_lani
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??