Juraj Tranovský

Z nášho vysielania

Juraj Tranovský

31. 05. 2017 15:49

Cithara Sanctorum /Citara Sanktorum/ - je najznámejší a najvydávanejší evanjelický spevník v dejinách Slovenska. Jeho autorom je evanjelický farár, významný predstaviteľ barokovej literatúry a tvorca duchovných piesní a modlitieb - Juraj Tranovský. Viac sa o jeho živote a tvorbe, z ktorej čerpá aj dnešná doba dozviete z rozhovoru evanjelického farára Jána Hrušku a Martiny Bačovej.

reformacia_juraj_tranovsky
Stiahnuť audio súbor
To bol Pavol Hlaváč z hudobnej skupiny Admirál z Gočova, ktorá interpretuje piesne z kancionála Juraja Tranovského. Na záver by som ešte chcela spomenúť, že Juraj Tranovský zomrel ako 46 - ročný po vydaní Cithary Sanctorum. Pochovaný je v hrobke dnes rímskokatolíckeho kostola v Liptovskom Mikuláši. Jeho syn Samuel sa stal seniorom Liptovského bratstva, jeho vnuk ale konvertoval na katolícku vieru. Ako katolícky kňaz bol sťatý počas povstania.

 

Živé vysielanie
??:??