Peter Vaško

Z nášho vysielania

Peter Vaško

05. 06. 2017 10:56

Aj v roku 90.výročia košického rozhlasového štúdia, žiaľ, košickí rozhlasáci odchádzajú. 9.marca tohto roku vo veku 61 rokov zomrel náš kolega, majster zvuku Peter Vaško, ktorý by 1.apríla tohto roku oslávil 40-te pracovné výročie v košickom rozhlase. Počas tých 4 desaťročí spolupracoval na stovkách relácií, literárno-dramatických, hudobných či publicistických. Pripomeňme si ho v časti z jeho rozprávania o rozhlase z relácie Hany Rodovej Zvuk na niekoľko spôsobov z roku 2006. Peter Vaško vždy hovoril, že do rozhlasu prišiel len na čas, lebo jeho snom bolo stať sa námorným telegrafistom:

Peter Vaško
Stiahnuť audio súbor

Aj takéto krásne zvuky, ako sme pred chvíľou počuli vyrábal majster zvuku Peter Vaško počas svojich 40 rokov v košickom rozhlasovom štúdiu.

 

Živé vysielanie
??:??