Oprava ciest v PSK

Aktuálne na východe

Oprava ciest v PSK

20. 05. 2020 13:30

Prešovská krajská samospráva mieni tento rok opäť investovať do zlepšenia „svojej" dopravnej infraštruktúry, teda do ciest druhej a tretej triedy. Tie - podobne ako ďalšie kraje - dostali „do vienka" od niekdajšieho štátneho správcu, Slovenskej správy ciest - oficiálne od začiatku roku 2004; - delimitáciou, s minimom peňazí a - nezriedka - s desaťročia zanedbávanou údržbou a potrebnými rekonštrukciami.

Prešovský kraj, to je - bezmála - 2500 kilometrov spomínanej nižšej kategórie. Už 16-ty rok teda - postupne - investujú svoje i cudzie peniaze a vylepšujú stav. - Tento pondelok sa oficiálne pustil do rekonštrukcie - celkovo - viac, ako 8-mich ďalších kilometrov. Na Šariši, od Raslavíc cez Lopúchov až do Kukovej. - Miroslavovi Talavaškovi najskôr konkretizoval riaditeľ krajskej správy ciest, Marcel Horváth:

Raslavice_Hertnik_cesty_opravy
Stiahnuť audio súbor
V pondelok začali „reparovať" na Šariši a dnes už prešovská krajská samospráva oficiálne začína s ďalšími rekonštrukčnými prácami.

V Pieninách majú dnes odštartovať realizáciu druhej etapy cezhraničného projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov. - Opäť v spolupráci s poľskou stranou. U nás by to mali znamenať zlepšenie úsekov ciest druhej triedy na Zamagurí, medzi Slovenskou Ves a mestom Spišská Stará Ves a Spišskou Starou Vsou a Haligovcami; - Celkovo v dĺžke takmer 22 kilometrov.

Živé vysielanie
??:??