Kauza loď Domaša

Kauza loď Domaša

Pred rokom sme vás v našom vysielaní informovali, že skupina aktivistov z okresu Vranov nad Topľou sa pokúša o prinavrátenie pravidelnej lodnej dopravy do rekreačnej oblasti Domaša. Vtedy sa predpokladalo, že už v lete sa bude výletná loď plaviť po jej vodnej hladine. Zásadné kroky, ktoré absolvovalo vedenie obce Kvakovce v súvislosti s obstaraním lode, však sprevádzali nemalé problémy, a tak sa návrat lode oddialil. Zdá sa však, že už najbližšie leto sa lodná preprava medzi jednotlivými strediskami po 27-mich rokoch na Domašu opäť vráti. Ako sa situácia s výletnou loďou vyvíjala, sledovala Lívia Godová. Takto pred rokom jej celý zámer priblížil starosta obce Radovan Kapráľ. 

Kauza_Loď_Domaša