Rušenie počtu žiakov v KSK

Rušenie počtu žiakov v KSK

Vyzerá to tak, že problém s počtami budúcich prvákov na stredných školách sa nateraz vyriešil. Keď KSK rozhodol o výraznej redukcii prvákov na niektorých stredných školách a gymnáziách, školy sa  obrátili na rezort školstva. Ministerstvo počty navrhované župou napokon vo viacerých prípadoch zmenilo. Napriek pozitívnym zmenám sú však školy nespokojné s negatívnou reklamou ako aj s tým, že doteraz sa kritériá, na základe ktorých samospráva rozhodla o tom, ktorým školám počty zredukujú a  ktorým pridajú, nedozvedeli. Téme sa venovala Kristína Bertičová.

rušenie počtu žiakov v KSK

Na akú strednú školu sa rozhodne ísť školák či školáčka zo ZŠ je už na voľnom výbere. Do 20. februára 2019 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška. Do 10. apríla 2019 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa talentová skúška nevyžaduje.