Inšpektorát práce realizuje preventívne kontroly

Inšpektorát práce realizuje preventívne kontroly

Inšpekcia práce začala v druhom júnovom týždni realizovať veľkú preventívnu akciu zameranú na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Chcú tak pomôcť podnikateľským subjektom zorientovať sa v požiadavkách príslušných predpisov a zameriavať sa chcú najmä na malé a stredné podniky, respektíve na novovzniknuté firmy. Tie chápu – z hľadiska BOZP – ako najrizikovejšie.
Na čo sa teda zamerajú inšpektori práce vo zvyšných mesiacoch tohto roka prednostne? Miroslav Talavašek sa pýtal generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce, Karola Habinu. 

NIP a male firmy-01

Inšpekcia práce u nás za prvých 5 mesiacov tohto roka medziročne zaznamenala pokles počtu smrteľných pracovných úrazov o viac ako 50 % a v závažných pracovných úrazoch s ťažkou ujmou na zdraví pokles o bezmála 40 %.  Navyše v uplynulom roku bol počet závažných pracovných úrazov historicky najnižší.
Miroslav Talavašek sa riaditeľky Odboru inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce Miroslavy Mošonovej pýtal aj na to, či a aký je podľa nej podiel samotných inšpektorov a ich činnosti „v teréne“ na tomto pozitívnom vývoji.

NIP a male firmy-02