Ružbažská kráľovská svadba

Ružbažská kráľovská svadba

Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy je mimoriadne známa najmä vďaka liečivým účinkom deviatich minerálnych prameňov. Silu ružbašských prameňov poznali už šľachtici v 16. storočí, odkedy kúpeľné mestečko píše svoju slávnu mnohoročnú históriu. Do tej sa zlatými písmenami zapísala 12. septembra 1923 kráľovská svadba. Počas slnečnej stredy si v miestnom chráme Obetovania Pána vyslúžili manželskú sviatosť dcéra ľubovnianskeho grófa Karolína Zamoyska a Ranier de Bourbon, Princ Dvoch Sicílií. Každý chcel vidieť tých vzácnych hostí. Dav sa tlačil nielen na ceste, ale mnohí zvedavci postávali aj na múrikoch, len aby aspoň ukradomky uzreli ten vzácny pár... Do hmlistých, takmer storočných spomienok však vniesla svetlo rodáčka z Vyšných Ružbách, ktorá z čriepkov o kráľovskej svadbe napísala knihu. Rozhovor o kráľovskej svadbe s  Katarínou Chapuis (Šapí) Štútorovou prináša Alena Jendrichovská. 

Ružbašská kráľovská svadba