Správy RTVS
Správy RTVS

Vedecká kaviareň

Vedecká kaviareň

Už minulý rok rozbehol Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku spolu Academiou Istropolitana Nova po celom republike sériu Vedeckých čajovní. Na konferenciách sa pravidelne stretávajú vedeckí pracovníci, ktorí sa so svojimi výsledkami práce delia so stredoškolákmi a vzápätí s nimi na isté témy vedú rozsiahle diskusie. Ich ostatná konferencia v Trebišove bola venovaná aktuálnej téme v súvislosti s 30-tym výročím vzniku Nežnej revolúcie, a to otázkam európskej demokratickej kultúry. Hlavné posolstvo Vedeckých čajovní, ktoré sú súčasťou projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry, priblížili Lívii Godovej jej usporiadateľky - Dagmar Horná z Helsinského výboru a Marta Jendeková z Akadémie Istropolitany Novy.

Vedecká kaviareň