Vianočný veľtrh cvičných firiem

Vianočný veľtrh cvičných firiem

Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou bola jedna z prvých stredných odborných škôl na Slovensku, ktorá sa začala zaoberať cvičnými firmami alebo podnikaním študentov na fiktívnej úrovni. Žiaci v nej pracujú ako zamestnanci na jednotlivých oddeleniach, ktoré sú podobné oddeleniam ako v skutočnej firme - teda sekretariátu, marketingu či personalistiky. Vedú medzi sebou obchodnú korešpondenciu, pracovné porady, obchodné stretnutia a budujú imidž svojej firmy. Vrcholným podujatím pre študentov je Veľtrh cvičných firiem, na ktorom prezentujú svoje získané vedomosti a zručnosti pred odbornou porotou, ale aj medzi sebou navzájom. Na 13-ty ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem sa vybrala Lívia Godová.Špecifiká tejto formy výučby jej podrobnejšie opísala riaditeľka školy Mária Chrapeková.

Vianočný_veľtrh_cvičných_firiem_Vranov1