Znovuotvorenie škôl

Znovuotvorenie škôl

Od pondelka sú na Slovensku opäť otvorené Materské školy a na základných školách otvorili 1. až 5. ročník. Návrat do školských lavíc je v súčasnosti dobrovoľný, závisí od rodičov, či svoje dieťa do školy pošlú alebo nie. Navyše treba dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Ako to školy zvládajú? Zisťovala Kristína Bertičová na jednej z michalovských škôl. S rozhlasovým mikrofónom zašla na ZŠ Švermova 6 Michalovce. Najskôr oslovila riaditeľa školy Jána Džaru.

znovuotvprenie škôl_korona;ber