Zber bioodpadu vo Svidníku

Zber bioodpadu vo Svidníku

Za prvý mesiac tohto roka odišlo z mesta Svidník na skládku o 8 ton odpadu menej. Ide o výsledok separovania kuchynského biologického odpadu v domácnostiach, ktoré prikazuje samosprávam nová legislatíva. Mnohé mestá sa tomu museli prispôsobiť úpravami zberných dvorov, technológií, ale najmä tým, že svojich obyvateľov o triedení bioodpadu informovali a inštruovali, čo doň patrí a čo nie. Igor Michalčík zisťoval, aký bol prvý mesiac v meste Svidník. Primátorka mesta pod Duklou Marcela Ivančová: 

zber bioodpadu Svidník