Tohtoročné maturity

Tohtoročné maturity

Dištančné vyučovanie je bezpochyby náročné pre všetkých žiakov a ich učiteľov, no najviac znepokojení sú asi maturanti, ktorým na riadne ukončenie skúšky dospelosti chýbajú patričné vedomosti a v prípade odborných škôl aj prax.  Viacerí sa zhodujú v tom, že dištančná forma riadne štúdium nenahradí. Téme sa venovala Kristína Bertičová. 

maturity_korona